Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 12/2018privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismului din propietatea UAT Gura Teghii pentru anul 20182018/02/142018-02-14 22:12:39
HCL 11/2018privind aprobarea demolarii imobilului „Cladire dispensar veterinar”, propietatea UAT Gura Teghii2018/02/142018-02-14 22:11:28
HCL 10/2018privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 20182018/02/142018-02-14 22:10:36
HCL 9/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile februarie, martie si aprilie 20182018/01/312018-01-31 22:09:31
HCL 8/2018privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din comuna Gura Teghii pentru anul scolar 2018-20192018/01/312018-01-31 22:08:22
HCL 7/2018privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC ROMPREST ENERGY SRL2018/01/312018-01-31 22:07:20
HCL 6/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/01/312018-01-31 22:05:49
HCL 5/2018privind aprobarea Planului de actiune a categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 prin persoane apte de munca, au obligatia  de a le presta lunar la solicitarea primarului pentru anul 20182018/01/312018-01-31 22:03:43
HCL 4/2018privind utilizarea sumei de 440.00lei din excedentul bugetului local si a sumei de 24000lei din excedentul bugetului de venituri proprii si subventii (sursa E), pentru acoperirea golurilor temporare de casa in cadrul sectiunii de functionare2018/01/162018-01-16 22:01:44
HCL 3/2018privind aprobarea atestarii la domeniul privat al comunei Gura Teghii a unor loturi de teren si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de propietate pentur suprafetele in cauza2018/01/162018-01-16 22:00:22
HCL 2/2018privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului local Gura Teghii2018/01/162018-01-16 21:58:37
HCL 1/2018privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Manailescu Adrian2018/01/162018-01-16 21:53:05

Hotărâri de consiliu pe anul 2017
Hotărâri de consiliu pe anul 2016
Hotărâri de consiliu pe anul 2015

Comments are closed.