Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 25/2018privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 43/2017 privind aprobarea Regulamentului privind buna gospodarire a UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau2018/03/302018-03-30 12:21:54
HCL 24/2018privind aprobarea semnarii Intelegerii de Cooperare dintre Comuna Gura Teghii, jud. Buzau din Romania si Localitatea Ocolina din Raionul Socora din Republica Moldova2018/03/302018-03-30 12:20:18
HCL 23/2018privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Gura Teghii este membru asociat2018/03/302018-03-30 12:19:13
HCL 22/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/03/302018-03-30 12:18:21
HCL 21/2018privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a debitului in suma de 387lei reprezentand impozitul pe mijloace de transport pentru anul 2018 a contribuabilului Grigore N. Gheorghe2018/03/302018-03-30 12:16:36
HCL 20/2018privind aprobarea scaderii din evidenta a debitelor reprezentand taxa de habitat a unor persoane fizice indreptatite, radierea din evidentele fiscale privind taxa de habitat si aprobarea restituirii unei sume incasata eronat2018/03/302018-03-30 12:14:32
HCL 19/2018privind inchirierea suprafetelor de pasune disponibile si masuri privind pasunatul in anul 2018 pe raza comunei Gura Teghii2018/03/302018-03-30 12:12:25
HCL 18/2018privind aprobarea sumei de 500.000lei din excedentul Bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor  din cadrul proiectului „Amenajare teren sport in satul Nemertea, com. Gura Teghii, jud. Buzau”2018/03/302018-03-30 10:32:02
HCL 17/2018privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Teren de sport cu gazon sintetic multifunctional in satul  Nemertea, com. Gura Teghii, jud. Buzau” finantat din bugetul local2018/03/302018-03-30 10:21:22
HCL 16/2018privind aprobarea sumei de 150.000lei din excedentul bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, inamgazinare, ditributie) in com. Gura Teghii, jud. Buzau”2018/03/192018-03-19 23:18:49
HCL 15/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/02/282018-02-28 23:17:39
HCL 14/2018privind aprobarea scaderii din evidenta  a debitelor reprezentand taxa de habitat a unor persoane fizice indreptatite2018/02/282018-02-28 22:50:40
HCL 13/2018privind scaderea din evidenta a unor creante fiscale pentru care s-a indeplinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita la persoane fizice2018/02/282018-02-28 22:49:12
HCL 12/2018privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismului din propietatea UAT Gura Teghii pentru anul 20182018/02/142018-02-14 22:12:39
HCL 11/2018privind aprobarea demolarii imobilului „Cladire dispensar veterinar”, propietatea UAT Gura Teghii2018/02/142018-02-14 22:11:28
HCL 10/2018privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 20182018/02/142018-02-14 22:10:36
HCL 9/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile februarie, martie si aprilie 20182018/01/312018-01-31 22:09:31
HCL 8/2018privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din comuna Gura Teghii pentru anul scolar 2018-20192018/01/312018-01-31 22:08:22
HCL 7/2018privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC ROMPREST ENERGY SRL2018/01/312018-01-31 22:07:20
HCL 6/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/01/312018-01-31 22:05:49
HCL 5/2018privind aprobarea Planului de actiune a categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 prin persoane apte de munca, au obligatia  de a le presta lunar la solicitarea primarului pentru anul 20182018/01/312018-01-31 22:03:43
HCL 4/2018privind utilizarea sumei de 440.00lei din excedentul bugetului local si a sumei de 24000lei din excedentul bugetului de venituri proprii si subventii (sursa E), pentru acoperirea golurilor temporare de casa in cadrul sectiunii de functionare2018/01/162018-01-16 22:01:44
HCL 3/2018privind aprobarea atestarii la domeniul privat al comunei Gura Teghii a unor loturi de teren si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de propietate pentur suprafetele in cauza2018/01/162018-01-16 22:00:22
HCL 2/2018privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului local Gura Teghii2018/01/162018-01-16 21:58:37
HCL 1/2018privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Manailescu Adrian2018/01/162018-01-16 21:53:05

Hotărâri de consiliu pe anul 2017
Hotărâri de consiliu pe anul 2016
Hotărâri de consiliu pe anul 2015

Comments are closed.