Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 79/2018privind prelungirea unui contract de prestari servicii2018/12/212018-12-21 18:09:18
HCL 78/2018privind aprobarea incetarii unui contract de inchiriere pasune comunala2018/12/212018-12-21 18:08:06
HCL 77/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/12/212018-12-21 18:07:11
HCL 76/2018privind aprobarea sumei de 5000lei/anual reprezentand cotizatia comunei Gura Teghii pentru Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, a carui membru suntem2018/12/212018-12-21 18:05:33
HCL 75/2018privind aprobarea radierii din evidentele fiscale privind taxa de habitat pentru anul 2019 a unor persoane fizice2018/12/212018-12-21 18:03:58
HCL 74/2018privind aprobarea Strategiei si a Programului anual de achizitii publice ale comunei Gura Teghii, pentru anul 20192018/12/212018-12-21 18:01:58
HCL 73/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20192018/12/212018-12-21 18:00:12
HCL 72/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/12/142018-12-14 18:25:04
HCL 71/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/12/102018-12-10 18:24:13
HCL 70/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/11/292018-11-29 18:23:03
HCL 69/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/11/292018-11-29 18:22:10
HCL 68/2018privind aprobarea sumei de 10.451lei reprezentand darurile de Craciun 2018 care se acorda copiilor scolari prescolari si colindatorilor din comuna Gura Teghii2018/11/292018-11-29 18:20:29
HCL 67/2018privind aprobarea modificarii HCL nr. 11/14.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC173, Gura Teghii – Varlaam, L=5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau” pentru anul 2017 in vedere includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/11/292018-11-29 18:17:15
HCL 66/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile decembrie 2018, ianuarie si februarie 2019 si aprobarea exercitarii atributiilor de presedinte de sedinta pentru luna noiembrie 20182018/11/292018-11-29 18:15:11
HCL 65/2018privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu din domeniul public2018/11/072018-11-07 17:24:12
HCL 64/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/11/072018-11-07 17:22:55
HCL 63/2018privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5ani catre „Serviciul public de utilitati publice” a unui spatiu de 12mp din cladirea Primariei Gura Teghii situata in satul Gura Teghii2018/10/262018-10-26 17:22:18
HCL 62/2018privind aprobarea intocmirii unor documentatii specifice pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor de functionare a SPUP prin contractarea unor servicii de specialitate2018/10/262018-10-26 17:18:43
HCL 61/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/10/262018-10-26 17:17:36
HCL 60/2018privind aprobarea efectuarii unei expertize de specialitate asupra lucrarilor , executate pana in anul 2015, in cadrul proiectului de investitii „Modernizare DC173, Gura Teghii-Varlaam, 5,7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau”2018/10/262018-10-26 17:15:15
HCL 59/2018privind reintregirea excedentului bugetului local cu suma de 440.000lei suma ce a fost utilizata pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 20182018/10/262018-10-26 17:11:57
HCL 58/2018privind aprobarea Intelegerii de Cooperare dintre Comuna Gura Teghii, jud. Buzau, Romania si Comuna Ocolina, Raionul Soroca, Republica Moldova2018/10/262018-10-26 17:09:44
HCL 57/2018privind modificare HCL nr. 44/29.07.2016 privind reorganizarea „Compartimentului de Utilitati Publice” din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, jud. Buzau2018/10/262018-10-26 17:07:02
HCL 56/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/10/032018-10-03 15:21:02
HCL 55/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/09/252018-09-25 11:56:07
HCL 54/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/09/062018-09-06 17:55:09
HCL 53/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC173,  Gura Teghii – Varlaam, km 1+650 – 7+350, L=5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/09/062018-09-06 17:52:52
HCL 52/2018privind aprobarea modificarii denumirii obiectivului de investitii „Modernizare DC173,  Gura Teghii – Varlaam, km 1+650 – 7+350, L=5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau”2018/09/062018-09-06 17:49:23
HCL 51/2018privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Gura Teghii in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Pamfil Georgian” Gura Teghii2018/08/302018-08-30 16:39:20
HCL 50/2018privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare a Terenului  de sport multifunctional aflat in propietatea si administrarea comunei Gura Teghii2018/08/302018-08-30 16:37:55
HCL 49/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/08/302018-08-30 16:36:54
HCL 48/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile august, septembrie si octombrie 20182018/07/312018-07-31 09:29:11
HCL 47/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/07/312018-07-31 09:28:31
HCL 46/2018privind aprobarea darii in folosinta gratuita, UAT judetul Buzau prin Consiliul judetean Buzau, a terenului cu suprafata de 416mp, aferent Centrului de vizitare al sitului Penteleu, pentru proiectul „Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”2018/07/312018-07-31 09:26:13
HCL 45/2018privind aprobarea demararii procedurilor de achizitie in vederea cumpararii de catre comuna Gura Teghii a unui imobil construit P+12018/07/172018-07-17 09:19:02
HCL 44/2018privind aprobarea valorii si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: „Construire Casa specialistului” amplasata in satul Gura Teghii, com. Gura Teghii, jud. Buzau” finantat din Bugetul local2018/07/172018-07-17 09:12:57
HCL 43/2018privind prelungirea contractului de prestare a serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a Comunei Gura Teghii cu Cabinet Avocat Diaconu Cosmin2018/07/172018-07-17 09:11:28
HCL 42/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/07/172018-07-17 09:10:43
HCL 41/2018privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu din domeniul public2018/06/272018-06-27 15:21:16
HCL 40/2018privind aprobarea sumei de 335.000lei din excedentul Bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor cu proiectele „Casa specialistului” – 250.000lei si „Modernizare DC173- Gura Teghii – Varlaam, 5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau” – 105.000lei2018/06/272018-06-27 15:20:42
HCL 39/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/06/272018-06-27 15:18:46
HCL 38/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/06/272018-06-27 15:17:58
HCL 37/2018privind aprobarea unor masuri in vederea implementarii proiectului „Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”, beneficiar UAT judetul Buzau prin Consiliul judetean Buzau, custodele siturilor Penteleu si Siriu2018/05/312018-05-31 15:16:06
HCL 36/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/05/312018-05-31 15:15:07
HCL 35/2018privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal la nivelul UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau, pentru anul 20182018/05/312018-05-31 15:13:32
HCL 34/2018privind aprobarea aplasarii unui sistem de garduri electrice, acordarea dreptului de acces la stana situata pe terenul propietate a comunei Gura Teghii si aprobarea acordului  de colaborare in cadrul proiectului cu titlul „Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”2018/05/312018-05-31 15:12:49
HCL 33/2018privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Teghii pentru anul 20182018/05/212018-05-21 15:06:53
HCL 32/2018privind diminuarea in totalitate a suprafetei inchiriate de ACATEG Gura Teghii in punctul Hinsaru si stabilirea de masuri de inchiriere a noii suprafete disponibile  de 5.00ha din punctul Hinsaru2018/05/072018-05-07 15:05:02
HCL 31/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile mai, iunie si iulie 20182018/04/262018-04-26 10:26:50
HCL 30/2018privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu din domeniul public2018/04/262018-04-26 10:25:50
HCL 29/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/04/262018-04-26 10:24:54
HCL 28/2018privind scaderea din evidenta a debitului reprezentand taxa de habitat a unei persoane fizice indreptatite si radierea din evidentele fiscale privind taxa de habitat a acestuia2018/04/262018-04-26 10:22:49
HCL 27/2018privind aprobarea noilor tarife pentru activitati specifice de salubrizare prestate de SC ROMPREST ENERGY SRL2018/04/262018-04-26 10:21:38
HCL 26/2018privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 20172018/04/262018-04-26 10:20:23
HCL 25/2018privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 43/2017 privind aprobarea Regulamentului privind buna gospodarire a UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau2018/03/302018-03-30 12:21:54
HCL 24/2018privind aprobarea semnarii Intelegerii de Cooperare dintre Comuna Gura Teghii, jud. Buzau din Romania si Localitatea Ocolina din Raionul Socora din Republica Moldova2018/03/302018-03-30 12:20:18
HCL 23/2018privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Gura Teghii este membru asociat2018/03/302018-03-30 12:19:13
HCL 22/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/03/302018-03-30 12:18:21
HCL 21/2018privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a debitului in suma de 387lei reprezentand impozitul pe mijloace de transport pentru anul 2018 a contribuabilului Grigore N. Gheorghe2018/03/302018-03-30 12:16:36
HCL 20/2018privind aprobarea scaderii din evidenta a debitelor reprezentand taxa de habitat a unor persoane fizice indreptatite, radierea din evidentele fiscale privind taxa de habitat si aprobarea restituirii unei sume incasata eronat2018/03/302018-03-30 12:14:32
HCL 19/2018privind inchirierea suprafetelor de pasune disponibile si masuri privind pasunatul in anul 2018 pe raza comunei Gura Teghii2018/03/302018-03-30 12:12:25
HCL 18/2018privind aprobarea sumei de 500.000lei din excedentul Bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor  din cadrul proiectului „Amenajare teren sport in satul Nemertea, com. Gura Teghii, jud. Buzau”2018/03/302018-03-30 10:32:02
HCL 17/2018privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Teren de sport cu gazon sintetic multifunctional in satul  Nemertea, com. Gura Teghii, jud. Buzau” finantat din bugetul local2018/03/302018-03-30 10:21:22
HCL 16/2018privind aprobarea sumei de 150.000lei din excedentul bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, inamgazinare, ditributie) in com. Gura Teghii, jud. Buzau”2018/03/192018-03-19 23:18:49
HCL 15/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/02/282018-02-28 23:17:39
HCL 14/2018privind aprobarea scaderii din evidenta  a debitelor reprezentand taxa de habitat a unor persoane fizice indreptatite2018/02/282018-02-28 22:50:40
HCL 13/2018privind scaderea din evidenta a unor creante fiscale pentru care s-a indeplinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita la persoane fizice2018/02/282018-02-28 22:49:12
HCL 12/2018privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismului din propietatea UAT Gura Teghii pentru anul 20182018/02/142018-02-14 22:12:39
HCL 11/2018privind aprobarea demolarii imobilului „Cladire dispensar veterinar”, propietatea UAT Gura Teghii2018/02/142018-02-14 22:11:28
HCL 10/2018privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 20182018/02/142018-02-14 22:10:36
HCL 9/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile februarie, martie si aprilie 20182018/01/312018-01-31 22:09:31
HCL 8/2018privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din comuna Gura Teghii pentru anul scolar 2018-20192018/01/312018-01-31 22:08:22
HCL 7/2018privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC ROMPREST ENERGY SRL2018/01/312018-01-31 22:07:20
HCL 6/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/01/312018-01-31 22:05:49
HCL 5/2018privind aprobarea Planului de actiune a categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 prin persoane apte de munca, au obligatia  de a le presta lunar la solicitarea primarului pentru anul 20182018/01/312018-01-31 22:03:43
HCL 4/2018privind utilizarea sumei de 440.00lei din excedentul bugetului local si a sumei de 24000lei din excedentul bugetului de venituri proprii si subventii (sursa E), pentru acoperirea golurilor temporare de casa in cadrul sectiunii de functionare2018/01/162018-01-16 22:01:44
HCL 3/2018privind aprobarea atestarii la domeniul privat al comunei Gura Teghii a unor loturi de teren si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de propietate pentur suprafetele in cauza2018/01/162018-01-16 22:00:22
HCL 2/2018privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului local Gura Teghii2018/01/162018-01-16 21:58:37
HCL 1/2018privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Manailescu Adrian2018/01/162018-01-16 21:53:05

Hotărâri de consiliu pe anul 2017
Hotărâri de consiliu pe anul 2016
Hotărâri de consiliu pe anul 2015

Comments are closed.