HCL 35/2018

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal la nivelul UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau, pentru anul 2018

HCL nr. 35 din 31.05.2018

Bookmark the permalink.