Anunțuri publice

Delimitare sectii votare – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-10-11 18:03:32

Dispozitia 201/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor prezidentiale din noiembrie 2019


Locuri speciale afisaj electoral – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-09-25 17:01:06

Dispozitia 190/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019


Delimitare sectii votare - Alegeri Parlamentul European

2019-04-24 21:13:05

Dispozitie - Privind stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare in comuna Gura Teghii, pentru alegerile din data de 26 mai 2019


Locuri speciale afisaj elecoral – Alegeri Parlamentul European

2019-04-17 17:33:20

Dispozitie privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral pentru alegerile Europarlamentare din luna mai  2019


Dezbatere publica - Proiectul bugetului pe anul 2019

2019-04-11 11:29:04

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam "Proiectul bugetului local al comunei Gura Teghii pe anul 2019"


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 17:05:09

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 17:02:59

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:35:16

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 13:21:54


Informare - AFIR

2018-08-30 13:58:45
AFIR ANUNTA DESCHIDEREA UNOR NOI SESIUNI DE PRIMIRE A PROIECTELOR DE INVESTITII, FINANTATE PRIN PNDR 2014-2020

Dezbatere publica – Proiectul bugetului local pe anul 2018

2018-02-09 17:34:54
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Gura Teghii supune dezbaterii publice următoarele:

SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 19:07:10
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

MEMORANDUM - CURTEA EUROPENA A DREPTURILOR OMULUI

2017-05-05 13:16:55
Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

Comunicat - Informare privind masuri de mediu si clima

2017-03-30 13:29:13

În vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, materialele informative pot fi accesate pe următorul link:

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html


ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare

2017-02-27 19:04:35
POTRIVIT LEGII NR.52/2003, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE REFERITOARE LA TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA Subsemnatii : Bacneanu Gheorghe in functia de primar si Palaloga Ligia in functia de secretar al comunei Gura Teghii ,judetul Buzau ,in conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,in vederea elaborarii proiectului de hotarare mentionat mai sus,am afisat public, in loc special amenajat la sediul Primariei AVIZIER si pe site-ul www.comunagurateghii.ro proiectul de hotarare nr.947/17.02.2017 si expunerea de motive intocmite de initiator Bacneanu Gheorghe.

Anunt cu privire la locurile speciale de afisaj electoral

2016-11-09 10:21:53

Ghid privind impozitul pe cladiri

2016-06-08 12:16:51

Bun venit pe site-ul comunei Gura Teghii !

2015-10-05 13:35:57

Gura teghiiComuna Gura Teghii este situată în partea de nord a județului Buzău, pe cursul superior al râului Bâsca, la poalele Penteleului, la o distanţă de 91 km de municipiul Buzău și 18 km față de orașul Nehoiu. Din punct de vedere geografic comuna aparţine Subcarpaţilor de Curbură, se află situată la limita dintre Subcarpaţii Buzăului şi Subcarpaţii Vrancei. Din zonele accesibile ale comunei se deschid, în faţa ochilor, largi şi pitoreşti perspective şi anume spre miazănoapte, se văd munţii Vrancei, la est comuna Lopătari, la sud comunele Brăești, Bozioru, Colți și Nehoiu iar la vest comuna Siriu.
Comuna este formată din satele Furtunești, Gura Teghii, Nemertea, Păltiniș, Secuiu, Varlaam și Vadu Oii.


Comments are closed.