Cultură şi învăţământ

În comună există școala centrală cu clasele 1-VIII Păltiniș, școala cu clasele I-IV Ionaști, școala cu clasele I-IV Varlaam, școala centrală cu clasele I-VIII Gura Teghii. Proximitatea față de orașul Nehoiu face posibilă înscrierea elevilor inclusiv în forma de învăţământ liceal pentru continuarea studiilor.

În comuna Gura Teghii există patru cămine culturale în satele Gura Teghii, Păltiniș, Furtunești, Varlaam cu spaţii corespunzătoare din punct de vedere funcţional. Se dorește construirea unui cămin cultural ȋn Gura Teghii și reabilitarea căminelor culturale din satele Furtunești și Varlaam și dotarea acestora la standardele actuale.

De asemenea în comună funcţionează biblioteca comunală la care cetăţenii comunei au acces prin intermediul unui cadru de specialitate angajat al Primăriei. Pe lângă aceasta, mai sunt alte două biblioteci din care cititorii îşi pot procura cărţi de lectură.

Cele patru biserici din comună sunt locaşuri în care locuitorii satelor îşi află liniştea şi împăcarea cu ei înşişi: Biserica din Gura Teghii (construită în secolul XIX, având hramul Adormirea Maicii Domnului), Biserica din Furtunești (foto stânga), Biserica din Păltiniș (având hramul sfinților Apostoli Petru și Pavel, construită în jurul anilor 1880) , Biserica din Varlaam.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare a comunei Gura Teghii.”

Comments are closed.