Economia

Economia comunei este slab dezvoltată, la nivelul acesteia funcţionând în total 31 de societăţi comerciale. Douazeci sunt societăţi comerciale cu răspundere limitată, au diverse profile: de prelucrare a lemnului, activitati comerciale, activitati economice, activitati de productie. Sunt de asemenea cinci persoane fizice autorizate, 3 intreprinderi individuale. Cu toate acestea ocupaţia de bază a locuitorilor comunei rămâne creşterea animalelor, agricultura, dar şi exploataţiile forestiere. Populaţia este îmbătrânită cu tendinţe ca în viitor acest fenonem să crească; aceasta se datorează în mare măsură sub-dezvoltării comunei. Este cauza care face ca mulţi tineri să caute locuri de muncă în alte zone sau în străinătate. Se impune astfel găsirea unor noi surse de venit, accesarea fondurilor nerambursabile, dezvoltarea unor investiţii pe plan local care să motiveze populaţia şi care să ducă la creşterea nivelului de trai al acesteia.

Activităţile care se desfăşoară pe teritoriul comunei au un rol important în activitatea şi viaţa comunităţii, precum şi la creşterea bugetului local al comunei.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare a comunei Gura Teghii.”

Comments are closed.