Reţeaua hidrografică

Apele curgătoare ale comunei Gura Teghii fac parte din bazinul hidrografic al râului Buzău, cea mai importantă apă curgătoare a judeţului. Regimul apelor curgătoare şi al celor subterane este influenţat de condiţiile climatice, de relief, de complexitatea litologică şi de structura geologică a zonei. Rețeaua hidrografică a comunei este reprezentată de cursurile de apă ale râului Bâsca şi afluenţii săi.

Deși râul Bâsca aduce o serie de avantaje locuitorilor, el presupune și anumite pericole. Riscurile nu sunt limitate spaţio-temporal ele se pot produce oriunde şi oricând, acestea afectează toate geostructurile terestre naturale, sociale şi tehnice de la nivel local, regional şi global; Riscul este reprezentat de inundaţii şi secetă (fenomene extreme) dintr-un anumit areal el se leagă de calculul de asigurare care nu reprezintă altceva decât anticiparea siguranţei în acel areal. Dintre fenomenele de risc în bazinul Bâsca Roziliei inundaţiile reprezintă cele mai frecvente fenomene de risc, producând pagube majore, având consecinţe grave, sunt o consecinţă a evoluţiei climatice globale şi a factorului antropic. Datorită variaţiilor mari în timp şi spaţiu a temperaturii şi a altor elemente climatice, inundaţiile practic se pot produce în orice perioadă a anului, dar mai ales în acest areal în perioada aprilie-septembrie

Principala sursă de apă a comunei o reprezintă apele freatice şi subterane, acestea putând fi identificate şi sub forma izvoarelor. Adâncimea nivelului freatic este diferit din cauza diferenţelor de nivel al reliefului. Apele freatice şi subterane au gustul după cum sunt depozitate în fisurile gresiilor sau a intercalaţiilor argiloase. Atunci când sunt depozitate în marno – argile apele au un gust sărat mai puţin bune de băut. Prezenţa în zonă a masivelor de sare , a argilelor sărate şi a gipsului influenţează cantitatea de substante chimice a apelor subterane, dându-le un grad ridicat de mineralizare. În rest calitatea apei este deosebită, este bună de băut, este bună la fiertul alimentelor şi este bună pentru spălatul rufelor, aşa cum o doresc locuitorii satelor. Fântânile sunt sursa sigură şi permanentă în alimentarea cu apă a oamenilor şi animalelor, deoarece nu seacă nici în perioadele de secetă îndelungată întrucât debitul apelor freatice este relativ bogat.

Temperatura apelor freatice este influenţată de regimul termic al aerului, deoarece se găsesc la adâncimi mici, aproape de suprafaţă, pănă la 18 m. Vara şi toamna devreme temperature apei este în jurul valorii de de 16-18 grade C, iar iarna temperaturile cresc odată cu adâncimea.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare a comunei Gura Teghii.”

Comments are closed.