Dispozitia 12/2023

Privind stabilirea salariului d-nei PESCARU GEORGIANA-ALINA, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional asistent, gradație 0, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Teghii.

Bookmark the permalink.