Dispozitia 125/2022

Privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al d-nei Moldoveanu Irina, referent, grad profesional asistent, în Compartimentul administarție publică, juridic, agricol, urbanism, stare civilă și resurse umane din cadrul Primăriei Gura Teghii.

Bookmark the permalink.