Dispozitia 14/2023

Privind stabilirea salariului d-nei MOLDOVEANU IRINA, funcționar public de execuție,inspector clasa I grad profesional asistent, gradație 2, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Teghii.

Bookmark the permalink.