Dispozitia 150/20223

Privind încetareaa dreptului la ajutor social ( V.M.G.) d-nei Măntărău Diana-Andreea.

Bookmark the permalink.