Dispozitia 16/2024

privind stabilirea salariului d-nei EFTIME CATALINA, functionar public de executie, consilier achizitii publice clasa I, grad profesional asistent,gradatia 3, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gura Teghii,judetul Buzau

Bookmark the permalink.