Dispozitia 17/2023

Privind stabilirea salariului d-lui IACOB ILIE, polițist local, funcționar public de execuție,referent clasa III grad, profesional principal, gradație 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Teghii.

Bookmark the permalink.