Dispozitia 21/2022

Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Coticiu Monica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Coticiu Ana

Bookmark the permalink.