Dispozitia 21/2024

privind stabilirea salariului d-lui DOROICAN DANIEL, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradație 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gura Teghii, judetul Buzau

Bookmark the permalink.