Dispozitia 219/2023

Privind stabilirea salariului de bază al d-nei BULARCĂ ALEXANDRA, asistent personal al persoanei cu handicap grav CIOBANU DAVID – DUMINICO.

Bookmark the permalink.