Dispozitia 225/2023

Privind stabilirea salariului de bază al d-nei CRĂCIUN CAMELIA – MARIA, asistent personal al persoanei cu handicap grav COTICIU CONSTANTIN.

Bookmark the permalink.