Dispozitia 23/2024

privind stabilirea salariului d-nei NICULESCU GLADIOARA-MIHAELA, încadrată în funcția contractuală de execuție, referent IA, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, judetul Buzau

Bookmark the permalink.