Dispozitia 26/2023

Privind stabilirea salariului d-lui MĂNTĂRĂU MARIAN, încadrat în funcția contractuală de muncitor I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Teghii.

Bookmark the permalink.