Dispozitia 36/2023

Privind stabilirea salariului de bază al d-nei BURHALĂ CONSTANȚA-ELENA, asistent personal al persoanei cu handicap grav BURHALĂ SIMONA.

Bookmark the permalink.