Dispozitia 5/2023

Privind numirea d-nei IVAȘCU ANA-MIHAELA în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav CIOBANU DAVID-DUMINICO, sat Nemertea, com. Gura Teghii.

Bookmark the permalink.