Dispozitia 5/2024

Privind împuternicirea d-nei Pescaru Georgiana – Alina să semneze electronic Actul adițional nr. 4 din 30.01.2024 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, încheiat la data de 03.01.2017, cu modificările și completările ulterioare

Bookmark the permalink.