HCL 1/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati ,pentru anul 2020 la obiectivul de investitii: “Modernizarea DC 173 Gura Teghii-Varlaam 5,7 Km,com.GuraTeghii, judetul Buzau “,  finantat prin PNDL I

Bookmark the permalink.