HCL 16/2018

privind aprobarea sumei de 150.000lei din excedentul bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, inamgazinare, ditributie) in com. Gura Teghii, jud. Buzau”

HCL nr. 16 din 19.03.2018

Bookmark the permalink.