HCL 17/2022

Privind darea în administrare și exploatare a serviciului și sistemului de salubrizare ale comunei Gura Teghii către Serviciul Public de Utilități Publice, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea Consiliului local al comunei Gura Teghii.

Bookmark the permalink.