HCL 2/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati ,pentru anul 2020 la obiectivul de investitii :  “Reabilitarea (Modernizarea )sistemului de alimentare cu apa (captare,aductiune,tratare,inmagazinare,distributie)in comuna Gura Teghii  locatiile Izvorul Boului ,Valea Tainitei si Paltinis”  finantat prin PNDL II

Bookmark the permalink.