HCL 22/2017

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii la nivelul UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau pentru anul 2017

HCL nr. 22 din 30.03.2017

Bookmark the permalink.