HCL 26/2017

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor pasuni comunale din propietatea privata a comunei Gura Teghii, s Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini

HCL nr. 26 din 30.03.2017

Bookmark the permalink.