HCL 3/2018

privind aprobarea atestarii la domeniul privat al comunei Gura Teghii a unor loturi de teren si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de propietate pentur suprafetele in cauza

HCL nr. 3 din 16.01.2018

Bookmark the permalink.