HCL 35/2018

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal la nivelul UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau, pentru anul 2018

Bookmark the permalink.