HCL 35/2020

privind modificarea si  completarea Anexei la  HCL nr.23/14.04.2020 pentru aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Gura Teghii

Bookmark the permalink.