HCL 41/2019

privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal la nivelul UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau, pentru anul 2019

Bookmark the permalink.