HCL 42 ^1/2020

privind organizarea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul U.A.T. Comuna Gura Teghii, Județul Buzău

Bookmark the permalink.