HCL 42/2023

Privind:  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere si modernizare sistem de canalizare, comuna Gura Teghii, judetul Buzau”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.