HCL 43/2020

privind darea în administrare și exploatare a serviciului public dalimentare cu apă și de canalizare și a sistemelor de utilitate publică utilizate (sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare) – către SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂȚI PUBLICE, serviciu de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei Gura Teghii, județul Buzău,

Bookmark the permalink.