HCL 43/2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local Gura Teghii

Bookmark the permalink.