HCL 46/2020

privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Gura Teghii, județul Buzău de către operaturl SERVICIULUI PUBLIC DE UTILITPȘI PUBLICE

Bookmark the permalink.