HCL 46/2022

Privind aprobarea Planului urbanistic zonal ,, Construire pensiune turistică P+M+POD, ANEXE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENT ELECTRIC, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE TEREN ” în comuna Gura Teghii, sat Varlaam .

Bookmark the permalink.