HCL 47/2019

privind aprobarea Studiului de oportunitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Proiectare si executie – modernizare si eeficientizarea iluminatului public stradal in comuna Gura Teghii, jud. Buzau”

Bookmark the permalink.