HCL 5/2018

privind aprobarea Planului de actiune a categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 prin persoane apte de munca, au obligatia  de a le presta lunar la solicitarea primarului pentru anul 2018

HCL nr. 5 din 31.01.2018

Bookmark the permalink.