HCL 5/2020

privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte de munca ,au obligatia de a le presta lunar la solicitarea primarului

Bookmark the permalink.