HCL 5/2017

privind aprobarea Planului de actiune a categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte de munca, au obligatia de a presta lunar la solicitarea primarului pentru anul 2017

HCL nr. 05 din 31.01.2017

Bookmark the permalink.