HCL 53/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC173,  Gura Teghii – Varlaam, km 1+650 – 7+350, L=5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

HCL nr. 53 din 06.09.2018

Bookmark the permalink.