HCL 55/2022

Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire punți pietonale în comuna Gura Teghii, județul Buzău”

Bookmark the permalink.