HCL 56/2022

Privind aprobarea realizării investiției și a devizului general pentru obiectivul de investiție ,, Amenajare parc multifuncțional și parcare, stație de încărcare mașini electrice” .

Bookmark the permalink.