HCL 58/2021

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de de investiție ,, Extindere și modernizare sistrem de canalizare în comuna Gura Teghii” în vederea depunerii spre finanțare prin PNI ,,Anghel Saligny”

Bookmark the permalink.