HCL 59/2021

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Gura Teghii” în vederea depunerii spre finanțare prin PNI ,,Anghel Saligny”

Bookmark the permalink.