HCL 61/2022

Privind modificarea și completarea HCL nr. 37/29.04.2022 privind aprobarea organizării pășunatului și exploatăriipajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Gura Teghii.

Bookmark the permalink.