HCL 66/2022

Privind transmiterea unui bun din domeniul public al comunei Gura Teghii și cu drept de folosință Consiliul Județean Buzău, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Bookmark the permalink.