HCL 67/2018

privind aprobarea modificarii HCL nr. 11/14.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC173, Gura Teghii – Varlaam, L=5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau” pentru anul 2017 in vedere includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

Bookmark the permalink.