HCL 67/2019

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Utilitati Publice Gura Teghii, serviciu public din subordinea Consiliului local  Gura Teghii, jud. Buzau

Bookmark the permalink.